DU LỊCH TÂY NGUYÊN

DU LỊCH TÂY NGUYÊN

Sáng thứ thứ 6 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN 3N2Đ ĐI BẰNG MÁY BAY TỪ TP.HCM
Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN 3N3Đ ĐI XE GIƯỜNG NẰM TỪ TP.HCM
 • xe giường nằm

 • 3 Sao

 • 3.490.000đ

 • 3 ngày 3 đêm

Sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN 4N3Đ ĐI BẰNG MÁY BAY
Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN - ĐẮC LẮC - GIA LAI - KON TUM
Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN ĐI BẰNG XE TỪ TP.HCM
 • Xe giường nằm

 • 3 Sao

 • 3.490.000đ

 • 3 ngày 3 đêm

Tối thứ 5 hàng tuần TOUR HỒ TÀ ĐÙNG – BUÔN MÊ THUỘT
 • Xe du lịch 16 -45 chỗ

 • 2 Sao

 • 2.790.000đ

 • 3N3Đ

Theo yêu cầu Tour Tây Nguyên - Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum 4n3đ