Tour Tây Nguyên đi bằng xe

Tour Tây Nguyên đi bằng xe

Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN - ĐẮC LẮC - GIA LAI - KON TUM
Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN ĐI BẰNG XE TỪ TP.HCM
  • Xe giường nằm

  • 3 Sao

  • 3.490.000đ

  • 3 ngày 3 đêm

Tối thứ 5 hàng tuần TOUR HỒ TÀ ĐÙNG –  BUÔN MÊ THUỘT
  • Xe du lịch 16 -45 chỗ

  • 2 Sao

  • 2.790.000đ

  • 3N3Đ