Tour khởi hành hàng tuần

Tour khởi hành hàng tuần

Tối thứ 5 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN 3N3Đ ĐI  XE GIƯỜNG NẰM TỪ TP.HCM
  • xe giường nằm

  • 3 Sao

  • 3.490.000đ

  • 3 ngày 3 đêm

Sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần TOUR TÂY NGUYÊN 4N3Đ ĐI BẰNG MÁY BAY