Lịch tour quốc tế 2018

Lịch tour quốc tế 2018

TOUR TUYẾN

TG

KHỞI HÀNH

NGƯỜI LỚN

(TRÊN 11T)

TRẺ EM

(2T à Dưới 11T)

AIR

THÁI LAN

BBQ Hải sản - Lẩu Suki Soup

Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng

Dạo Thuyền Sông Chaophraya

Trại Hổ Tiger Zoo

Massage Cổ Truyền

Tòa Nhà Tỷ Phú

5N

1,3,4,5,6,7,8,10/2

1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,18/3

19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31/3

5.500.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

Đi: BL 13:05

Về: BL 15:25

11/2 (26 TẾT)

5.600.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

12/2 (27 TẾT)

5.900.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

13/2 (28 TẾT)

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

15/2 (30 TẾT)

7.500.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

SINGAPORE MONO

ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM

3N

13,20,27/1

7.500.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

Đi: VJ 09:00

Về: VJ 16:55

17,24,31/3

6.880.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

SINGAPORE - MALAY

5N

11,18,25/3

8.880.000 VNĐ

7.600.000 VNĐ

Đi: VJ 09:00

Về: VJ 13:00

SIN – IND – MAL

6N

16,26,28/3

9.980.000 VNĐ

8.450.000 VNĐ

Đi: VJ 09:00

Về: VJ 13:00

HÀN QUỐC - KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)

5N

15,18/3

11.990.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

Đi: TW 01:30

Về: TW 20:40

ĐÀI LOAN

(Đ.Bắc – Đ.Trung – N.Đầu)

5N

12,19/3

8.880.000 VNĐ

7.640.000 VNĐ

Đi: JW 02:20

Về: JW 22:20

CAMBODIA

(SIEM REAP – PHNOM PENH)

4N

Thứ 5 hàng tuần

3.750.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

XE

CAMBODIA

(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)

4N

Thứ 5 hàng tuần

3.850.000 VNĐ

2.880.000 VNĐ

XE