Lịch tour nội địa

Lịch tour nội địa

TOUR

THỜI GIAN

GIÁ TOUR

NGÀY KHỞI HÀNH

PHƯƠNG TIỆN

Nam Du

2N2Đ

1.590.000đ

Thứ 6 hàng tuần

Xe giường nằm

Bình Ba

2N2Đ

1.090,000đ

Thứ 6 hàng tuần

Xe ghế ngồi

Đà Lạt

2N2Đ

890.000đ

Thứ 6 hàng tuần

Xe ghế ngồi

Đà Lạt

3N3Đ

1.290.000đ

Thứ 5 hàng tuần

Xe ghế ngồi

Sapa

3N3Đ

4.950.000đ

Thứ 5 hàng tuần

Máy bay

Nha Trang – Phú Yên

3N3Đ

1.790.000đ

Thứ 5 hàng tuần

Xe ghế ngồi

Phú Quốc

3N3Đ

2.390.000đ

Thứ 5 hàng tuần

Xe giường nằm

Phú Quốc

3N3Đ

3.890.000đ

Hàng ngày

Máy bay

Hòn Sơn

2N2Đ

1.290.000đ

Thứ 6 hàng tuần

Xe giường nằm

Núi Sam – Châu Đốc

2N2Đ

1.290.000đ

Thứ 6 hàng tuần

Xe ghế ngồi