TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC/CHÀO ĐÓN HÈ 2018/ KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM

TOUR DU LỊCH MIỀN BẮC/CHÀO ĐÓN HÈ 2018/ KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM

NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH 2018

Danh sách các tour

Lịch khởi hành

Giá Tour Dự Kiến

GRB01: Hà Nội - Yên Tử - Ba Vàng - Hà Nôi

Thứ 2 hàng tuần

710.000

GRB02 : Hà Nôi - Chùa Hương - Hà Nội

Thứ 3 hàng tuần

650.000

GRB03 : Hà Nội - KDL Vườn chim Thung Nham - Hà Nội

Thứ 4 hàng tuần

699.000

GRB04 : Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội

Thứ 5 hàng tuần

1.035.000

GRB05 : Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội

Thứ 6 hàng tuần

590.000

GRB06 : Hà Nội - Bái đính - Tràng An - Hà Nội

Thứ 7 hàng tuần

830.000

GRB07 : Hà Nội - Lạng Sơn - Hà Nội

CN hàng tuần

600.000

CHƯƠNG TRÌNH  3 NGÀY 2 ĐÊM

(Áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành từ Hà Nội)

Danh sách các tour

Lịch khởi hành

Giá Tour Dự Kiến

GR01A : HN - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - HN

07/03; 04/04; 02/05;  06/06; 04/07; 08/08

2.900.000

GR02A : HN - Sapa - Đền Hùng - HN

14/03; 11/04; 09/05;13/06; 11/07; 15/08

2.600.000

GR03A : HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN

21/03; 18/04; 16/05; 20/06; 18/07; 22/08

2.790.000

GR04A : HN - Sapa - Cát Cát - Fansipan - Bắc Hà - Hà Nội.

28/03; 25/04; 23/05; 27/06;

25/07; 29/08

2.950.000

CHƯƠNG TRÌNH  5  NGÀY 4 ĐÊM

(Áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh)

KHỞI HÀNH

DANH SÁCH TOUR

Giá Tour Dự Kiến

THÁNG 3 / 2018

06/03

GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG

7.390.000

13/03

GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG

7.550.000

20/03

GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG

7.390.000

27/03

GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG

7.450.000

THÁNG 4 / 2018

03/04

GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG

7.390.000

10/04

GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG

7.550.000

17/04

GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG

7.390.000

24/04

GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG

7.600.000

THÁNG 5 / 2018

01 / 05

GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG

7.790.000

08 / 05

GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG

7.550.000

15 / 05

GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG

7.390.000

22 / 05

GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG

7.600.000

THÁNG 6 / 2018

05 / 06

GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG

7.690.000

12 / 06

GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG

7.850.000

19 / 06

GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG

7.690.000

26 / 06

GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG

7.750.000

THÁNG 7 / 2018

03 / 07

GR01: SG - HN - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - HN - SG

7.690.000

10 / 07

GR02: SG - HN - Lào Cai - Sapa - Đền Hùng - HN - SG

7.850.000

17 / 07

GR03: SG - HN - Bái Đính - Thung Nham - Yên Tử - Hạ Long - HN - SG

7.690.000

24 / 07

GR04: SG - HN - Sapa - Fansipan - Bắc Hà - Bái Đính - Tràng An - HN - SG

7.750.000